Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 22.05.2024.

Denna integritetspolicy gäller när du är i kontakt med oss, använder Larabot-tjänsten, önskar etablera ett kundförhållande eller där vi genomför löpande aktiviteter som till exempel marknadsföring och utskick av nyhetsbrev där vi är ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter.

Ansvarig för behandlingen

Ansvarig för behandlingen av personuppgifter är:

Midgard AI AS

Norge

Org.nr: 932739798

E-post: kontakt@larabot.se.

Personuppgifter

Besök på våra webbsidor

Cookies och statistik

Om du bara använder webbplatsen för information och inte registrerar dig eller överför information till oss på annat sätt, samlar vi bara in de personuppgifter som din webbläsare överför till vår server. Om du vill visa vår webbplats samlar vi in följande data som är tekniskt nödvändiga för att vi ska kunna visa dig vår webbplats och garantera stabilitet och säkerhet baserat på legitima intressen i enlighet med Artikel 6 (1) (f) GDPR.

Cookies är små textfiler som placeras på din dator när du laddar ner en webbsida. Vi använder cookies på våra webbsidor för att besöksstatistiken ska vara tillförlitlig och för att förbättra funktionaliteten på våra sidor.

Lagring av information och behandling av denna information är inte tillåten om användaren inte både har informerats om och har gett sitt samtycke till behandlingen. Användaren ska få veta om och godkänna vilken information som behandlas, vad syftet med behandlingen är och vem som behandlar informationen.

Vi använder följande tredjepartscookies:

Du kan konfigurera och ta bort cookies i vårt cookie-banner eller i webbläsarens inställningar.

Användning av tjänsten

Vi lagrar statistik om användningen av tjänsten på grundval av det som beskrivs ovan. För användning av tjänsten lagrar vi:

För att säkerställa stabiliteten i tjänsten och förhindra missbruk lagrar vi informationen kopplad till personuppgifterna som nämns under "Besök på våra webbsidor".

När du använder tjänsten behandlar vi det som skickas in i form av text och den information den innehåller, men vi lagrar inte innehållet i meddelandena efter att användningen upphört.

Behandlingsgrunden baseras på samtycke i enlighet med Artikel 6 (1) (a) GDPR.

Nyhetsbrev och e-post

Vi ber om specifikt och frivilligt samtycke för att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Behandlingsgrunden baseras på samtycke i enlighet med Artikel 6 (1) (a) GDPR.

Vid prenumeration på nyhetsbrev lagrar och behandlar vi följande personinformation:

Samtycket kan återkallas och prenumerationen avslutas när som helst. Detta kan göras genom en länk som medföljer alla nyhetsbrev eller genom att kontakta oss på kontakt@larabot.se.

För att kunna kommunicera med och hjälpa de som kontaktar oss via e-post måste vi också behandla personuppgifterna som delas med oss. Behandlingsgrunden baseras på legitima intressen enligt Artikel 6 (1) (f) GDPR.

Inloggning

Vid inloggning lagras och behandlas olika information beroende på vilken inloggningstjänst som används.

Feide

Vi behandlar följande information från Feide om den görs tillgänglig för oss för att möjliggöra inloggning, differentiera tjänsteutbudet till olika användarnivåer eller prenumerantstyper och kommunicera med tjänstens användare:

Google och Microsoft

Vi behandlar följande information om det görs tillgängligt för oss för att möjliggöra inloggning, differentiera tjänsteutbudet till olika användarnivåer eller typer av prenumeranter och kommunicera med tjänstens användare:

E-post och lösenord inloggning

Vi behandlar följande information om det görs tillgängligt för oss för att möjliggöra inloggning, differentiera tjänsteutbudet till olika användarnivåer eller prenumerantstyper och kommunicera med tjänstens användare:

Delning av personuppgifter med andra

För att leverera tjänsterna använder vi erkända tjänsteleverantörer för vilka vi ingår databehandlingsavtal för att följa GDPR-lagstiftningen. Vi delar endast uppgifter som är nödvändiga för att kunna tillhandahålla tjänsten och vi strävar efter att minimera mängden personuppgifter som delas.

Vi använder följande underdatabehandlare:

NavnBeskrivelseRegion
Hetzner Online GmbHServer webbtjänsten körs påEU
Scaleway SASTeknisk infrastruktur och datalagringEU
MicrosoftAzure OpenAI. Underliggande artificiell intelligens tjänstEU
BrevoNyhetsbrevEU
PosthogAnalys och statistik (med samtycke)EU

Textverktyg

Vi skickar ingen information till Microsoft Azure OpenAI, inklusive IP-adresserna till våra användare som kan koppla texten tillbaka till den enskilda användaren, utöver det som användaren själv uttryckligen skriver i texten som skickas till oss. Vi använder servrar hos Microsoft som körs i EU. Texten skickas för bearbetning via Hetzner där våra dedikerade servrar kör, men lagras inte där efter att användningen av tjänsten upphör.

Röstverktyg

Allt ljud skickas direkt från webbläsaren till Microsoft Azure och går inte genom våra servrar. Hos Microsoft lagras inte ljudet, de behandlar det säkert och krypterat i "minnet" under en kort period. Efter att ljudet har bearbetats kommer det inte att vara tillgängligt för oss eller Microsoft.

Dina rättigheter

Du kan när som helst begära radering eller rättelse av all personlig information vi har om dig med undantag för information vi är nödvändiga eller skyldiga att behålla i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan också begära insyn i den information som lagras.

Dina rättigheter enligt GDPR är:

Förfrågningar kan riktas till kontakt@larabot.se.