Användarvillkor

Senast uppdaterad: 06.05.2024.

För användning av tjänsten Larabot ("Tjänsten") måste du acceptera följande Användarvillkor. Dessa utgör ett bindande avtal mellan dig ("Användaren") och Midgard AI AS, ett norskt företag (org. nr. 932739798) ("Leverantören").

Generellt

Dessa användarvillkor reglerar din användning av Tjänsten, som erbjuder tillgång till artificiell intelligens (AI) specialanpassat för utbildningssektorn. Tjänsten erbjuder huvudsakligen interaktiv kommunikation med avancerade språkmodeller, kända som "chatbots", utformade för att stödja lärande och utbildning.

När du använder Tjänsten, bekräftar du att du förstår och samtycker till dessa villkor, samt till vår behandling av dina personuppgifter och data i enlighet med vår integritetspolicy.

Tjänsten är utformad för icke-kommersiell, personlig och privat användning, som i ett utbildningssammanhang, och är inte avsedd för kommersiell användning. Användning av tjänsten för affärsändamål eller i andra kommersiella sammanhang är inte tillåten utan skriftligt godkännande från Leverantören.

Leverantören kan inte garantera för noggrannheten, tillförlitligheten, eller lämpligheten av innehållet som språkmodellerna på tjänsten producerar. Leverantören frånsäger sig allt ansvar för innehållet genererat av dessa modeller.

Personuppgifter

För att kunna leverera och vidareutveckla Tjänsten, är det nödvändigt att behandla vissa typer av personuppgifter om Användaren. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, information om webbläsaren, IP-adress, och annan relevant personlig information. All sådan databehandling regleras av vår integritetspolicy.I denna policy hittar du en grundlig beskrivning av vilka typer av data vi samlar in, hur vi använder den, och med vem eller under vilka omständigheter vi kan dela den med andra parter. Läs integritetspolicyn noggrant för att förstå hur vi behandlar personuppgifter: https://larabot.se/page/integritetspolicy.

Du forstår, at behandling af dine personoplysninger i overensstemmelse med det, der er beskrevet i privatlivspolitikken, er en nødvendig del af at levere og vedligeholde tjenesten.

Användning av tjänsten

Som användare av Tjänsten bär du det fulla ansvaret för all användning av och aktiviteten som äger rum genom din användning av Tjänsten. Det innebär att du måste säkerställa att all användning sker i enlighet med gällande lagar och våra användarvillkor. Vi förbehåller oss rätten att inaktivera eller blockera din tillgång till Tjänsten, och neka vidare användning, om följande situationer uppstår:

  1. Om vi upptäcker, eller har anledning att misstänka, att du har lämnat felaktig, vilseledande eller på annat sätt olämplig information, som strider mot användarvillkoren.
  2. Om din användning av Tjänsten innebär brott mot dessa villkor, inkluderar olaglig aktivitet, eller på annat sätt anses vara missbruk av tjänsten.


Vi uppmanar dig att agera ansvarsfullt och med respekt för tjänsten och dess andra användare. Eventuella åtgärder för att verkställa dessa villkor kommer att utföras i enlighet med lagstiftningen och våra interna riktlinjer.

Ansvarsfriskrivning för genererat innehåll

Tjänsten ger tillgång till avancerade språkmodeller som automatiskt genererar innehåll baserat på innehåll från användaren. Det är viktigt att betona att Leverantören inte har redaktionell kontroll över, och därför inte kan garantera för noggrannheten, tillförlitligheten, eller lämpligheten av det innehåll som dessa modeller producerar. Innehåll genererat av språkmodellerna är automatiskt genererade svar och reflekterar inte nödvändigtvis synpunkterna, attityderna eller Leverantören på andra sätt. Följaktligen frånsäger sig Leverantören allt ansvar för direkta eller indirekta skador, förluster eller olägenheter som kan uppstå som ett resultat av användning eller förtroende för innehållet genererat av dessa modeller. Användare av Tjänsten uppmanas att använda tjänsten med kritisk blick under eget ansvar.

Ägande och rättigheter

Tjänsten, samt allt innehåll som görs tillgängligt genom Tjänsten (inklusive bilder, text, programvara, teknologi etc.), är egendom till Leverantören eller våra licensgivare. När du använder tjänsten i enlighet med användarvillkoren, ger vi dig en begränsad rätt till icke-kommersiell användning av innehållet på tjänsten. Användaren erhåller inga immateriella rättigheter till detta innehåll utöver rätten till användning i enlighet med användarvillkoren. Denna rätt varar så länge Användaren är i ett avtalsförhållande med Leverantören (dessa Användarvillkor). Du får inte överföra dessa rättigheter till andra, utom i den mån det är tillåtet enligt dessa Användarvillkor.


Alla varumärken, logotyper, domännamn och andra kännetecken kopplade till Tjänsten ägs av Leverantören.


Du måste alltid följa våra användarvillkor och avstå från att använda Tjänsten (inklusive, men inte begränsat till, innehållet) på ett sätt som bryter mot dessa villkor.

Ersättning

Vårt ansvar för ersättning till dig som användare är begränsat och täcker inte ersättningskrav relaterade till personskador eller ekonomiska förluster. Det är viktigt att notera att vårt ersättningsansvar är i enlighet med gällande lagstiftning, inklusive begränsningar och undantag.

Ändringar

Vårt mål är att kontinuerligt förbättra Tjänsten för att erbjuda en ständigt bättre användarupplevelse. Detta kan innebära att vi från tid till annan måste göra ändringar i tjänsten. Ändringarna kan innefatta, men är inte begränsade till, att uppdatera eller ändra befintlig funktionalitet, lägga till ny funktionalitet, eller i vissa fall ta bort funktionalitet. Vi förbehåller oss rätten att göra sådana ändringar i tjänsten, i linje med vårt mål om kontinuerlig förbättring.

Kontaktinformation

Du kan kontakta oss på kontakt@larabot.se.