Debattanten

Argumenterar för eller emot ett påstående så att man kan öva på att debattera.

Påstående

Vilket påstående ska chattboten argumentera för/emot?

Steg 1 av 2